Aan de slag met de Spiegel

Onze ondersteunende instrumenten

De Spiegel ondersteunt scholen bij het in kaart brengen van de huidige staat van het HR-beleid. Dit gebeurt door middel van het uitzetten van vragenlijsten onder de diverse groepen medewerkers in de school. Dit wetenschappelijk gevalideerde onderzoek kunnen scholen zelfstandig inzetten. Op deze pagina vindt u diverse handige instrumenten om u op weg te helpen met de Spiegel.


Technische handleiding schoolbeheerder

Voor het uitvoeren van de Spiegel heeft een school een schoolbeheerder aangewezen. De schoolbeheerder is de persoon die de Spiegel namens de school uitzet onder de potentiële respondenten. Ook kan de schoolbeheerder in de drie weken dat de enquête open staat, de tussentijdse resultaten van de Spiegel inzien. Uiteindelijk ontvangt de schoolbeheerder de eindrapportage. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid om de eindrapportage door te sturen naar de interne opdrachtgever. In de technische handleiding kan de schoolbeheerder stapsgewijs zien welke handelingen hij of zij moet verrichten.


Inhoudelijke presentatie Spiegel

U wilt aan de slag met de Spiegel. Maar wat zijn de voordelen van de Spiegel, hoe gaat het precies in zijn werk en welke aandachtspunten zijn voor uw school van belang? Relevante vragen om een goed antwoord op te hebben voordat u aan de slag gaat met de Spiegel. Niet alleen om het proces goed in te richten, maar ook om uw collega’s te betrekken bij het spiegelproces.

Met behulp van deze presentatie heeft u handvatten om de collega’s mee te nemen in de belangrijkste informatie over de Spiegel.


Vier modules van de Spiegel

De Spiegel is modulair af te nemen, zodat het instrument zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte en ontwikkelvragen van uw school. In elke module wordt aandacht besteedt aan de school als lerende organisatie en de mate waarin medewerkers het HR-beleid als ondersteunend wordt ervaren. De modules in de Spiegel zijn:

  • Medewerkerstevredenheid docenten.
  • Medewerkerstevredenheid OOP.
  • Realisatie van schooldoelen.
  • Peoplemanagement door de teamleider (middenmanagement of afdelingsleiders).

Elke module heeft een eigen vragenlijst en een eigen samenstelling van de benodigde functiegroepen. Meer informatie over de inhoud van een specifieke module vind je in het module overzicht.


Voorbeeldrapportages

Bent u benieuwd op welke wijze de resultaten wordt gerapporteerd nadat de Spiegel is uitgezet? De volgende thema rapportages zijn beschikbaar: Docenten, OOP, Schooldoelen en peoplemanagement.


Veel gestelde vragen

De Spiegel is in 2016 ontwikkeld door Peter Leisink, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. In de loop van de jaren heeft ook de VO-raad meer ervaring opgedaan in het gebruik van de Spiegel. Op basis van deze ervaringen hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.


Meer weten?

Het kan natuurlijk zijn dat u op zoek bent naar specifieke informatie over de Spiegel. Meer over de achtergrond, gebruik en modules van de Spiegel vindt u in het verdiepingsdocument.


Meer ondersteuning?

Via deze gereedschapskoffer stelt de VO-raad veel instrumenten beschikbaar. Mocht u toch behoefte hebben aan extra ondersteuning op maat, kunt u daar gebruik van maken. Meer weten over de mogelijkheden tot ondersteuning? Mail dan naar stap2@vo-raad.nl